25 lat wiko

Kody UFI i rejestracja produktów zgodnie z treścią rozporządzenia CLP

W poniższym piśmie chcieliśmy przedstawić aktualne informacje dotyczące obowiązku nadawania i znakowania produktów kodami UFI. Wspólnie z zewnętrznym usługodawcą opracowaliśmy kody UFI dla odnośnych produktów grupy GLUETEC. Kodami zarządza pani Meister i są one dostępne do dyspozycji od zaraz. Począwszy od stycznia 2021 roku kody UFI będą drukowane na kartach charakterystyki produktów GLUETEC GROUP, a w najbliższej przyszłości również na etykietach produktów. Wybrany przez nas zewnętrzny usługodawca zgłosi do rejestracji wszystkie odnośne produkty, a procedura ta powinna zakończyć się w grudniu 2020 r.

 

Informacje ogólne

Wszystkie podmioty wprowadzające do obrotu rynkowego na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) produkty chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, muszą podawać na swoich produktach oraz w odnośnych kartach charakterystyki substancji odpowiedni kod UFI (Unique Formula Identifier). Kod ten jest generowany elektronicznie na podstawie numeru identyfikacyjnego VAT podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu (w Polsce numer NIP) rynkowego oraz specjalnej formulacji produktu. Informacje te będą dostępne jedynie dla ośrodków informacji toksykologicznej. Szczegółowe informacje na temat kodów UFI można znaleźć pod poniższym linkiem: 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_de.pdf/02a33578-0055-f47e-1a47-1654254ee1c3

 

Aktualne terminy dotyczące wdrażania kodów UFI:

  • po 01 stycznia 2025 r.: wszystkie produkty uprzednio zgłoszone i sprzedawane bez kodu UFI
  • po 01 stycznia 2024 r.: nowe produkty przeznaczone dla odbiorców przemysłowych
  • po 01 stycznia 2021 r.: nowe produkty przeznaczone dla konsumentów prywatnych i produkty do użytku profesjonalnego

 

Uwaga! Zwracamy uwagę, że każdy produkt oznakowany kodem UFI musi być zarejestrowany za pomocą zharmonizowanej procedury rejestracyjnej w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Produkty należy zgłaszać w krajach, w których będą one sprzedawane. Produkty zgłaszać można samodzielnie lub za pośrednictwem odpowiednich usługodawców. Więcej informacji o procedurze rejestracyjnej znajdziesz tutaj:

 https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltungen/2019-05-20-Gemische-im-Fokus/03-Anhang-VIII-CLP-Wie-funktioniert-die-Meldung-nach-Artikel-45.pdf?__blob=publicationFile&v=1

 

Procedura UFI dla klientów GLUETEC

W celu spełnienia obowiązujących przepisów prawa oraz uproszczenia procedury postępowania, oferujemy naszym klientom dwa poniższe sposoby postępowania:

 

 1.      Jeśli klient nie zamawia kart charakterystyki za pośrednictwem GLUETEC

W takim przypadku klient musi samodzielnie opracować kartę charakterystyki wraz z kodem UFI lub zlecić wykonanie tych prac zewnętrznemu usługodawcy. Prosimy o decyzję,

a)       czy chcą Państwo korzystać za darmo z kodów GLUETEC-UFI, czy

b)      raczej samodzielnie wygenerować odpowiednie kody UFI.

W takim przypadku klient jest całkowicie odpowiedzialny za zapewnienie aktualności kart charakterystyki i za rejestrację produktów.

 

2.      Zlecenie GLUETEC opracowania kart charakterystyki wraz z kodami UFI

2.1  UFI

Klient sam decyduje, czy

a)       chce korzystać z kodów UFI wygenerowanych przez GLUETEC, czy

b)      zleci opracowanie za darmo nowych kodów UFI lub

c)       będzie stosował własne kody UFI, które już posiada. Jeśli klient nadał już własne kody, to prosimy o ich podanie.

Kody te zostaną wpisane do kart charakterystyki. GLUETEC dostarcza aktualne karty charakterystyki wraz z kodami UFI w formacie PDF.

 

2.2 Rejestracja produktu na portalu ECHA

Klient sam decyduje, czy

a)       sam zarejestruje swoje produkty w ECHA lub

b)      zleci rejestrację w ECHA firmie GLUETEC. Koniecznym wymogiem dla drugiej podanej opcji jest zlecenie opracowania karty charakterystyki przez GLUETEC!

Informujemy, że produkty rejestrujemy jedynie w europejskich państwach członkowskich portalu ECHA. Nie wykonujemy rejestracji w innych krajach.

Aktualna lista krajów członkowskich ECHA jest dostępna poniżej: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

 

 

Naszym klientom marek własnych zalecamy następujący sposób postępowania

Zgłoszone produkty można sprzedawać w okresie przejściowym do końca 2024 roku z istniejącymi etykietami bez kodu UFI. Kod UFI zalecamy wydrukować na etykietach przy następnym zleceniu wydruku etykiet. Jeśli konieczna jest edycja i dopasowanie etykiety w zakresie graficznym, to przed następnym zamówieniem poinformujemy naszego klienta o takiej konieczności. Poprzednie etykiety zgodnie z ustaleniami zostaną albo zużyte do końca albo zutylizowane na koszt klienta. Prosimy o informację o wybranym sposobie postępowania w przyszłości. W przypadku dodatkowych pytań lub indywidualnej konsultacji, bardzo prosimy o kontakt z odpowiednim specjalistą:

 

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4