BeesProject: 100 000 nowych ciężko pracujących pracowników w WIKO

Wrzesień 2023

BeesProject: 100 000 nowych ciężko pracujących pracowników w WIKO

Buzz buzz buzz...Są wieści o BeesProject w WIKO w Częstochowie, KSSE, Polska: W sierpniu pierwsze ule z około 100 000 pracowitych małych pszczół przeniosły się na łąkę kwiatową WIKO i od tego czasu pilnie zbierają miód. Pszczoła żyje około 40 dni i produkuje łyżeczkę miodu w ciągu całego swojego życia. Brzęczy za każdym rogiem.

Pierwszym działaniem w ramach tego projektu było zasadzenie łąki kwietnej dla pszczół w Wiko Klebetechnik. Jako firma świadoma znaczenia i roli pszczół w naszym ekosystemie, chcemy aktywnie przyczyniać się do ochrony pszczół i zapewnienia im wystarczającej ilości pożywienia poprzez łąki kwietne.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do sadzenia łąk kwietnych dla pszczół w ogrodach Państwa firm. Razem uratujmy pszczoły!

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4 Icon5