Informacje istotne dla klientów: Brexit

Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić ostatecznych warunków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE (Brexitu) na płaszczyźnie międzynarodowej i politycznej. Aktualnie nie można powiedzieć, jak długo w przyszłości trwać będzie odprawa celna na brytyjskich granicach.

Niestety ma to wpływ również na łańcuch dostaw GLUETEC GROUP, gdyż niektóre z naszych składników kupujemy właśnie od dostawców z siedzibą na terenu Zjednoczonego Królestwa. W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków niekontrolowanego Brexitu zawarliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie porozumienia i zamówiliśmy wystarczające zapasy magazynowe surowców. Składowanie zapasów jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie, gdyż surowce te to często chemikalia o ograniczonym okresie użytkowania

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4 Icon5