02K70UF

Proszę przestrzegać wskazówek zawartych w kartach charakterystyk i katrach technicznych.

02K70UF
WIKO 02K70UF to środek zabezpieczający do gwintów o wysokiej wytrzymałości i odporności...węcej

WIKO 02K70UF to środek zabezpieczający do gwintów o wysokiej wytrzymałości i odporności cieplnej, przeznaczony do mocowania i uszczelniania elementów z metali. Do mocowania gwintów w stanie dostawy, bez konieczności czyszczenia. Mocuje sworznie oraz łożyska kulkowe i toczne, które nie będą nigdy demontowane. Nadaje się doskonale do mocno obciążonych połączeń śrubowych.

Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (kontakt z metalem).

W porównaniu do konwencjonalnych klejów anaerobowych, produkty z serii GREEN LINE nie zawierają żadnych środków szkodliwych, podlegających obowiązkowi oznakowania zagrożeń, a tym samym oferują użytkownikowi znaczną wartość dodaną. Ponadto produkty te charakteryzują się lepszą stabilnością podczas składowania oraz zwiększoną odpornością temperaturową do +180 °C.

Właściwości

  • demontaż połączenia możliwy przy użyciu zwykłych narzędzi
  • przeznaczony również do gwintów drobnozwojnych
  • Maks. średnica gwintu: M 80
  • Wytrzymałość dotykowa po: 5 - 10 minutach
  • Zakres temperatur roboczych : -55 °C do +180 °C
Cechy produktu
Rodzaj: Kleje
Podłoża: Metale
Odporność na działanie temperatury: Do 180
Przydatność do użycia: 24 miesięcy
Rodzaj połączenia: Wypełnienie szczeliny
Odporność: Odporność na dzialanie wody, Odporność na dzialanie kwasów, Odporność na dzialanie promieniowania UV, Odporność na dzialanie olejów, Odporność na dzialanie rozpuszczalników
Czas otwarcia: średni (5-15 min.)
Zawartość substancji niebezpiecznych: GREEN LINE, Nie zawiera
Powierzchnia klejenia: Powierzchniowa
Rodzaj użytkownika: Prywatny użytkownik końcowy, Użytkownik profesjonalny/ personel specjalistyczny
Wyświetlony