25 lat wiko

Diizocianati - kaj morate upoštevati od zdaj naprej

Komisija EU je v Uradnem listu Evropske unije objavila Uredbo 2020/1449 in spremenila Prilogo XVII k uredbi REACH, ki obravnava omejevanje diizocianatov.

V skladu z njo se diizocianati po 24. avgustu 2023 ne smejo uporabljati industrijsko ali komercialno, bodisi kot snov bodisi kot sestavina v drugih snoveh in zmeseh, če je njihova koncentracija posamezno in v kombinaciji 0,1 masnega odstotka ali več.

Takoj po prekoračitvi te mejne vrednosti morajo vsi uporabniki odslej pred uporabo snovi ali zmesi uspešno opraviti usposabljanje o varni uporabi diizocianatov. Namen omejitve je zaščititi zlasti industrijske in komercialne uporabnike pred poklicnimi boleznimi (poklicna astma in dermatitis) in tako zmanjšati število bolezni.

To ne velja za naše dvokomponentno poliuretansko lepilo BLOCK BOND®. Potrjujemo, da je koncentracija diizocianatov v našem izdelku BLOCK BOND® posamezno in v kombinaciji manjša od 0,1 masnega odstotka.  Dodatno usposabljanje vaših zaposlenih ni potrebno. BLOCK BOND® prav tako ne vsebuje potencialno rakotvornih sestavin, saj so uporabljeni izocianati alifatski.

Vse podrobne informacije so na voljo v oddelku 3 našega varnostnega lista, do katerega lahko dostopate na naslednji povezavi: https://sumdat.net/cgctn2gw  

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na nas na info@gluetec-group.com in telefonsko številko +49 9369 9836-0.

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4 Icon5