25 lat wiko

Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI GLUETEC GROUP

Oświadczenie o ochronie danych na stronie internetowej i jednocześnie informacja dla osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
UE
 
Wskazówki
Doceniamy Państwa zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami i usługami. Poniżej wyjaśniamy, które dane są przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ochrona Państwa danych osobowych oraz zachowanie Państwa praw osobistych są dla nas ważne. Państwa dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Zasadniczo Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w kontekście naszych relacji biznesowych i zawsze będą traktowane jako poufne. GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG przechowuje i przetwarza te dane wyłącznie w celu niezbędnej obsługi i przetwarzania relacji z klientem, ich utrzymania oraz wyłączniedo własnych celów reklamowych i informacyjnych. Obejmuje to przetwarzanie danych w ramach GRUPY GLUETEC, do której należą następujące spółki:
 
GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a · 97259 Greußenheim
Telefon: +49 (0) 9369 9836-0
 
GLUETEC d.o.o.
Plese 9 · SI - 9000 Murska Sobota
Tel.: +386 (0) 59 07 93 95
 
WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8
PL - 42-271 Częstochowa
Tel.: +48 (0) 34 372 58 58
 
Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
Dane, których to dotyczy:                        Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik sam je nam przekaże. Poza tym nie są zbierane żadne dane osobowe. Jakiekolwiek przetwarzanie
                                                                     danych osobowych wykraczające poza zakres ustawowego zezwolenia jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
Cel przetwarzania:                                    Realizacja umowy.
Kategorie odbiorców:                               Władze publiczne w przypadku priorytetowych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której
                                                                     dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na uzasadniony interes.
Transfery do państw trzecich:                W ramach realizacji umowy przetwarzający mogą być również poza Unią Europejską. Czas przechowywania danych: Czas przechowywania danych zależy od
                                                                     ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat. 
Nie dochodzi do przekazywania danych dalej, do osób trzecich spoza grupy, w związku z wymogami prawnymi lub zobowiązaniami. Nasza strona internetowa może zawierać linki i odnośniki do stron internetowych innych dostawców, na które nie rozciąga się niniejsze oświadczenie o ochronie danych.
 
Szczegółowe informacje o procesie aplikowania
Dane, których to dotyczy:                         Informacje o aplikacji.
Cel przetwarzania:                                     Realizacja procesu aplikowania.
Kategorie odbiorców:                                Władze publiczne w przypadku priorytetowych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której
                                                                      dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na uzasadniony interes.
Transfery do państw trzecich:                 W ramach realizacji umowy przetwarzający mogą być również poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych:               Dane zawarte w aplikacji są zazwyczaj usuwane w ciągu czterech miesięcy od powiadomienia o decyzji, chyba że wyrażono zgodę na dłuższy okres 
                                                                      przechowywania danych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów/danych potencjalnych stron
Dane, których to dotyczy:                         Dane przekazywane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
Cel przetwarzania:                                     Realizacja umowy.
Kategorie odbiorców:                                Władze publiczne w przypadku priorytetowych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której
                                                                      dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na uzasadniony interes.
Transfery do państw trzecich:                 W ramach realizacji umowy, przetwarzający mogą być również poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych:               Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych pracowników
Dane, których to dotyczy:                          Dane przekazywane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
Cel przetwarzania:                                      Realizacja umowy.
Kategorie odbiorców:                                 Władze publiczne w przypadku priorytetowych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której
                                                                       dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na uzasadniony interes.
Transfery do państw trzecich:                  W ramach realizacji umowy, przetwarzający mogą być również poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych:                Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostawców
Dane, których to dotyczy:                           Dane przekazywane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
Cel przetwarzania:                                       Realizacja umowy.
Kategorie odbiorców:                                  Władze publiczne w przypadku priorytetowych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której
                                                                        dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na uzasadniony interes.
Transfery do państw trzecich:                   W ramach realizacji umowy, przetwarzający mogą być również poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych:                 Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.
 
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Domyślnie, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasze serwery internetowe przechowują techniczne dane dostępowe, takie jak pełny adres IP komputera żądającego dostępu lub adres IP dostawcy usług internetowych, nazwa hosta systemu dostępu, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, nazwa żądanego pliku, ilość przesłanych danych, status dostępu (plik przesłany, pliku nie znaleziono itp.), strona internetowa, z której użytkownik do nas trafił, strony internetowe, które odwiedza, a także data i godzina wizyty. Jednak w oparciu o dostępne nam informacje nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Te techniczne informacje dostępowe wykorzystujemy wyłącznie do poprawy atrakcyjności i użyteczności naszej strony internetowej oraz, w razie potrzeby, do wczesnego wykrywania problemów technicznych na naszej stronie internetowej. Wykorzystanie adresu IP jest również technicznie wymagane, aby móc przeglądać naszą stronę internetową. W przeciwnym razie można korzystać z prawie całej naszej oferty internetowej, bez udostępniania danych osobowych. Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zapobiegania atakom na nasz serwer internetowy, przechowujemy te dane przez krótki okres czasu. Na podstawie tych danych nie jest możliwe ustalenie tożsamości poszczególnych osób. Najpóźniej po siedmiu dniach dane są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak że nie jest już możliwe ustalenie odniesienia do konkretnego użytkownika. Zanonimizowane dane będą również przetwarzane w celach statystycznych. Nie porównujemy żadnych danych z danymi w innych bazach danych ani nie przekazujemy ich osobom trzecim, nawet we fragmentach. Zgodnie z zasadą ograniczenia celu oraz minimalizacji zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne lub niezbędne do realizacji celu, o który Państwo prosili. Dane osobowe wykorzystujemy do realizacji zamówienia, odpowiedzi na zapytanie, udostępnienia specjalnych informacji i ofert lub świadczenia specjalnych usług (wysyłanie biuletynu itp.). Ponadto takie dane osobowe będą przez nas gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów GLUETEC lub jego podmiotów stowarzyszonych i nie ma podstaw, aby sądzić, że Państwa uzasadniony interes przeważa nad wyłączeniem przetwarzania.
 
Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika bez jego wyraźnej zgody przekazujemy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia do powiązanych spółek zależnych i partnerów biznesowych, ale nie przekazujemy ich dalej nie zaangażowanym stronom trzecim, a w szczególności nie sprzedajemy ich użytkownikom komercyjnym w celach reklamowych.
 
Wykorzystanie własnych plików cookie wymaganych do wyświetlania witryny
W niektórych obszarach naszej witryny internetowej używamy plików cookie, aby śledzić preferencje odwiedzających i zapewnić optymalne działanie witryn. Są to bardzo małe pliki, które są wysyłane z serwera WWW do przeglądarki użytkownika i przechowywane w niej w celu późniejszego odtworzenia. Pliki te służą do zapewnienia, że nasz serwer rozpoznaje komputer użytkownika oraz ułatwiają nawigację i korzystanie z naszych stron internetowych. W naszych własnych plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe. Użytkownik może zasadniczo uniemożliwić korzystanie z plików cookie, jeżeli zabroni ich zapisywania w swojej przeglądarce. Przeglądarkę internetową można ustawić w taki sposób, aby pliki cookie były ogólnie akceptowane lub odrzucane, lub aby użytkownik mógł decydować o tym w każdym indywidualnym przypadku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nagłówkiem "Pomoc" w przeglądarce internetowej.
 
Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych ("wtyczki") z serwisów Xing i LinkedIn. W szczególności używamy wtyczek, aby umożliwić Państwu dzielenie się treściami na naszej stronie z innymi użytkownikami sieci społecznościowych lub kierowanie ich do takich treści. Dostawcę danej wtyczki można rozpoznać po jej logo lub literze początkowej.
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, początkowo nie przekazujemy żadnych danych osobowych dostawcom wtyczek. Jeśli jednak klikniesz na zaznaczone pole, informacje umożliwiające identyfikację użytkownika zostaną przesłane bezpośrednio do dostawcy wtyczki i będą przez niego przetwarzane, być może w krajach nienależących do UE, takich jak Stany Zjednoczone. Po kliknięciu na pole wtyczki otwiera się nowe okno przeglądarki, w którym otwiera się strona dostawcy danej sieci społecznościowej. Niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w sieci społecznościowej dostawcy wtyczki, czy nie, dane są przekazywane dostawcy wtyczki. Jeśli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, zebrane od nas dane użytkownika zostaną przypisane bezpośrednio do istniejącego konta użytkownika u dostawcy wtyczki. Nie mamy kontroli nad charakterem i zakresem danych gromadzonych i przetwarzanych w wyniku korzystania z wtyczek, nie znamy też pełnego zakresu gromadzenia danych, celu przetwarzania ani okresów przechowywania. Według dostawcy wtyczek, przesyłane dane zawierają między innymi informacje o przeglądarce, odwiedzanych stronach internetowych oraz dacie i godzinie wizyty. Dostawcy wtyczek przetwarzają te informacje, na przykład w celu tworzenia profili użytkowników i wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Dalsze informacje można znaleźć na stronach internetowych i w oświadczeniach o ochronie prywatności odpowiednich dostawców. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu wtyczek społecznościowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się zgodnie z EU-USA Privacy Shield zgodnie z Art. 45 ust. 1 RODO, do której przystąpiły Facebook, Twitter, LinkedIn i Google.
 
YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z wtyczką YouTubePlugin, zostaną Państwo połączeni z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube umożliwia bezpośrednie powiązanie Państwa zachowań podczas przeglądania z Państwa profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Więcej informacji o sposobie postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Należy również zapoznać się z Warunkami korzystania z serwisu YouTube: https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=en.

Bezpieczeństwo Twoich danych
Przekazywane przez Państwa dane są przez nas chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale monitorowane i udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym i możliwościami organizacyjnymi.
 
Gromadzenie i przetwarzanie danych za pomocą formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu. Wysyłając wiadomość, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, informując nas o tym.

Szyfrowanie SSL
Ta witryna korzysta z szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści wrażliwych, takich jak żądania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można  rozpoznać po zmianie w wierszu adresu przeglądarki z "http: //" na "https: //" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
 
Wykorzystanie danych użytkownika do wysyłania korespondencji bezpośredniej
 
Biuletyn
GLUETEC co kwartał wysyła pocztą elektroniczną biuletyn, w którym informuje o aktualnych nowościach produktowych, ofertach i terminach. Obowiązkową informacją do wysłania biuletynu jest wyłącznie Państwa adres e-mail. Podanie dalszych możliwych danych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu osobistego zwrócenia się do Państwa. Aby zapisać się do biuletynu poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej, stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że wyślemy biuletyn tylko wtedy, gdy wyraźnie Państwo potwierdzą, że zgadzają się na jego przesyłanie. Następnie wyślemy do Państwa e-mail z prośbą o potwierdzenie poprzez kliknięcie na link, że chcą Państwo otrzymywać w przyszłości biuletyny. Uruchamiając link potwierdzający, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane zebrane przez nas podczas rejestracji do biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie do celów promocyjnych za pośrednictwem biuletynu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu, korzystając z linku umieszczonego w biuletynie lub wysyłając do nas odpowiednią wiadomość.
 
Monitorowanie biuletynu
Do tworzenia, wysyłania i oceny wykorzystuje się narzędzie marketingowe Mailchimp. Operator: Intuit Inc, 2700 Coast Avenue Mountain View, CA 94043, tel.: (650) 944-6000. Więcej informacji o sposobie postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Podczas oceny generowane są następujące dane:
• data i godzina rejestracji oraz, w razie potrzeby, rezygnacji z subskrypcji biuletynu
• czy wiadomość e-mail została wysłana pomyślnie
• czy, kiedy i jak często wiadomość e-mail była otwierana przez daną osobę
• do jakich linków w e-mailu uzyskała dostęp dana osoba
• gdzie znajdowała się dana osoba w momencie otwierania wiadomości.
 
Wysyłanie biuletynu do obecnych klientów
Jeśli podali Państwo nam swój adres e-mail podczas zakupu produktów, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania pocztą elektroniczną regularnych ofert na podobne produkty, takie jak już zakupione, z naszego asortymentu. W tym celu nie musimy uzyskiwać odrębnej zgody zgodnie z § 7 ust. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w spersonalizowanej korespondencji bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli początkowo sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twojego adresu e-mail do tego celu, nie będziemy wysyłać Państwu wiadomości. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, sprzeciwić się wykorzystywaniu swojego adresu e-mail do celów opisanych powyżej, wysyłając wiadomość do osoby wymienionej na początku. W tym celu użytkownik ponosi jedynie koszty dostawy według stawek  podstawowych. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu wykorzystanie Państwa adresu e-mail do celów reklamowych zostanie natychmiast zakończone.
 
Reklama wysyłana pocztą
Ze względu na nasz uzasadniony interes w spersonalizowanej korespondencji bezpośredniej, zastrzegamy sobie prawo do wyboru Państwa imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz - o ile otrzymaliśmy te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego - Państwa tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz nazwy zawodu, oddziału lub firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do przechowywania i wykorzystywania w celu wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu swoich danych w tym celu, wysyłając wiadomość do osoby odpowiedzialnej.
 
Korzystanie z systemu informacji o towarach
Do sprzedaży wykorzystywany jest system ERP, który działa na wewnętrznym, zgodnym z obowiązującymi standardami, bezpiecznym serwerze. Tam będą przechowywane Państwa dane osobowe zbierane podczas składania zamówienia.
 
Czas przechowywania danych osobowych
Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od odpowiedniego okresu przechowywania danych (np. okresy przechowywania danych handlowych i podatkowych, zwykle 10 lat). Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji umowy lub do jej rozpoczęcia i/lub jeśli z naszej strony nie istnieje uzasadniony interes w ich ponownym przechowywaniu.
 
Informowanie, modyfikowanie i usuwanie danych
Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo w każdej chwili zapytać na piśmie, czy i jakie Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane. Wówczas prześlemy Państwu wiadomość. Zapytania prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony prywatności (patrz poniżej). W razie potrzeby można za jego pomocą poprawiać, usuwać i blokować swoje dane. W przypadku skarg użytkownik ma również prawo do skontaktowania się z organem nadzorującym ochronę danych osobowych.
 
Państwa kontakt w sprawie ochrony danych
Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Christine Kopp, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, sugestii lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną, z którą można skontaktować się w następujący sposób: GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co KG, Data Privacy, Phone: +49 9369 9836-0, E-Mail: info.de@gluetecgroup.com 
 
30 marca 2022 r. 
Icon1
Icon2 Icon3 Icon4