Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ta witryna używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak prośby kierowane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szanowni Państwo!

Na wstępie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i usługami. Dokładamym wszelkich starań, aby podczas korzystania z Naszej strony czuli się Państwo bezpiecznie.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych jest : WIKO Klebetechnik Sp. z. o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Ekonomiczna 8. Możesz kontaktować się z Nami w siedzibie, telefonicznie pod nr: +48 (0) 34 372 58 58 lub mailowo: info.pl@gluetec-group.com

  Przetwarzamy również dane w ramach grupy GLUETEC, są to następujące spółki:

  GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
  Am Biotop 8a · 97259 Greußenheim
  Telefon: +49 (0) 93 69 / 98 36-0
  E-Mail: info.de@gluetec-group.com
  www.gluetec-group.com/de

  GLUETEC d.o.o.
  Plese 9 · SI - 9000 Murska Sobota
  Tel.: +386 (0) 59 07 93 95
  E-Mail: info.si@gluetec-group.com
  https://www.gluetec-group.com/si/

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z urzędnikiem odpowiedzialnym u nas za ochronę danych. Osoba odpowiedzialna wyznaczyła pełnomocnika ds. ochrony danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
  GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co KG, Data Privacy, tel.: +49 (0) 9369 9836 0, e-mail: privacy@gluetec-group.com

 3. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów, w których skontaktowaliście się z Nami lub przez udostępnienie przez Państwa.
  Nie przekazujemy danych innym podmiotom niż wymienionym powyżej spółkom „matkom” w celu realizacji zamówienia, i tak:

  a) Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane są w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) :
  • obsługi zgłoszeń w formie elektronicznej lub papierowej,
  • prowadzenia korespondencji – w formie elektronicznej lub papierowej,
  • realizacji zamówień lub usług ,
  • rejestrowania transakcji,
  • windykacji należności,
  • archiwizacji danych,

  b) imię, nazwisko, adres e-mail przetwarzamy na podstawie art. 6 lit. a RODO podczas użycia
  formularza kontaktowego na Naszej stronie, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz
  przy zapisaniu się na Nasz kwartalny Newsletter, również dzięki Twojej zgodzie. W każdej chwili
  udzieloną zgodę można odwołać poprzez kontakt z Nami.

  c) podczas wizyty na Naszej stronie serwery internetowe standardowo przechowują techniczne dane dostępowe, takie jak adres IP dostawcy usług internetowych, nazwa hosta systemu dostępu, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, strona internetowa, z której Państwo nas odwiedzają, oraz data i godzina odwiedzin. Dane te wraz z będącymi do naszej dyspozycji informacjami nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby. Powyższe techniczne dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności i użyteczności naszej strony internetowej oraz, w razie potrzeby, w celu wczesnego rozpoznania problemów technicznych na Naszej stronie internetowej,

  d) na podstawie art. 6 lit. f RODO na tej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google Inc. ("Google"). . Google Analytics używa plików tekstowych, tak zwanych cookie, które umieszczane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki Państwu z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z witryny, jak na przykład
  • typ/wersja przeglądarki,
  • zastosowany system operacyjny,
  • adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
  • nazwa hosta komputera (adres IP),
  • czas żądania serwera
  przesyłane są zazwyczaj na serwer Google w USA i tam są przechowywane.

 4. Dodatkowo, istnieje możliwość udostępnienia Twoich danych uprawnionym organom 3691999 publicznym odpowiedzialnym za kwestie nadużyć lub oszustwa (np. Kontrola skarbowa). Nie sprzedajemy i nie udostępniamy Twoich danych osobom ani firmom trzecim w celach marketingowych.

 5. Twoje dane będą przechowywane przez okres obsługi zapytania, realizacji umowy, przeprowadzenia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatkowym, rachunkowym lub innym, dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z umową, archiwizacji i prowadzenia statystyk lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Twoje dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej lub/i papierowej, maksymalnie do 10 lat od chwili zakończenia umowy, usługi, zamówienia lub transakcji. Po upływie tego okresu są trwale usuwane przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującą procedurą.

 6. Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, obejmującego zakres:
  • dostępu do Twoich danych,
  • możliwości sprostowania lub usunięcia Twoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • przenoszenia Twoich danych,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu Twoich danych,
  • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

  Możesz skorzystać z powyższych uprawnień, gdy zażądasz:
  • dokonania zmiany w Twoich niekompletnych lub nieprawidłowych danych,
  • usunięcia Twoich danych, aby nie były dostępne dla nas i ponownie przetwarzane w celach, dla których zostały zgromadzone,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych, gdy stwierdzisz ich nieprawidłowość lub przetwarzanie niezgodnie z przeznaczeniem, do momentu, aż wyjaśnimy wszelkie nieprawidłowości i jeśli nie zechcesz usunąć Twoich danych,
  • przeniesienia Twoich danych na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą,
  • wyrażenia sprzeciwu w/s nieprawidłowego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w postaci wniesienia skargi do organu nadrzędnego, czyli UODO pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

 8. Nasza strona tak jak wiele innych serwisów internetowych świadczących usługi drogą elektroniczną może gromadzić w ramach usług swojej strony dane za pośrednictwem takich technologii jak cookies oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub urządzeniu):
  w niektórych obszarach naszej oferty internetowej używamy plików cookie, aby móc śledzić preferencje użytkowników i odpowiednio zaprojektować strony internetowe. Chodzi tu o bardzo małe pliki, które są zapisywane na komputerze. Niniejsze pliki cookie służą do rozpoznawania przez nasz serwer Państwa komputera i do ułatwiania Państwu nawigacji oraz korzystania z naszych stron internetowych. Możecie Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki Cookiem były generalnie akceptowane lub zapisywane, lub abyście Państwo mogli podejmować decyzje w poszczególnych przypadkach. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w swojej przeglądarce internetowej w sekcji "Pomoc".

 9. Twoje dane nie będą ulegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 10. Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich, jedynie podczas korzystania z Social Plugins ,gdy odwiedzicie Państwo naszą stronę, na początku nie przekażemy żadnych danych osobowych dostawcom wtyczek. Jednak po kliknięciu na zaznaczone pole, dane osobowe zostaną przekazane bezpośrednio do dostawcy odpowiedniej wtyczki i będą przez niego przetwarzane - być może w krajach trzecich, takich jak USA.

Stan na dzień: 20.11.2019

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4 Icon5