Diizocyjaniany - na co należy zwrócić uwagę od teraz

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie 2020/1449 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia REACH, który dotyczy ograniczenia stosowania diizocyjanianów.

Zgodnie z nim diizocyjaniany nie mogą być stosowane przemysłowo lub komercyjnie po 24 sierpnia 2023 r. jako substancja lub jako składnik innych substancji i mieszanin, jeżeli ich stężenie, pojedynczo lub łącznie, wynosi 0,1% lub więcej wagowo.

Po przekroczeniu tego limitu wszyscy użytkownicy muszą od tej pory pomyślnie ukończyć szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny. Ograniczenie to ma na celu ochronę użytkowników przemysłowych i komercyjnych, w szczególności przed chorobami zawodowymi (astma zawodowa i zapalenie skóry), a tym samym zmniejszenie liczby zachorowań.

Nie dotyczy to naszego dwuskładnikowego kleju poliuretanowego BLOCK BOND®. Potwierdzamy, że stężenie diizocyjanianów w naszym produkcie BLOCK BOND® pojedynczo i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1% wagowo.  Dodatkowe szkolenie pracowników nie jest konieczne. BLOCK BOND® nie zawiera również składników potencjalnie rakotwórczych, ponieważ zastosowane izocyjaniany są alifatyczne.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 3 karty charakterystyki produktu, dostępnej pod adresem: https://sumdat.net/cgctn2gw

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem info.de@gluetec-group.com i numerem telefonu +49 9369 9836-0.

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4 Icon5