A C D E H I J K L M N O P R S T U W Z

Wytrzymałość

Wytrzymałość to bardzo ważna cecha materiałów opisująca ich zdolność do przenoszenia działających na nie sił bez zniszczenia lub deformacji. Istnieje kilka rodzajów wytrzymałości definiujących wytrzymałość materiału na działanie określonego rodzaju obciążenia. Wytrzymałość na rozciąganie określa przykładowo siłę, jaką materiał może przenieść podczas rozciągania wzdłużnego, podczas gdy wytrzymałość na ściskanie określa wytrzymałość materiału na działanie siły ściskającej. Wytrzymałość udarnościowa określa wytrzymałość materiału na nagłe wstrząsy i uderzenia, a wytrzymałość na zginanie określa wytrzymałość materiału podczas zginania.

Na wytrzymałość materiału wpływ mają różne wielkości i czynniki, takie jak skład chemiczny, mikrostruktura, rodzaj obróbki cieplnej i rodzaj działającej siły. Istotnym aspektem wytrzymałości jest zdolność materiału do absorbowania energii działającej siły.

Podsumowując stwierdzić można, że wytrzymałość to ważna cecha w wielu przypadkach zastosowania, zwłaszcza w budownictwie, budowie maszyn i instalacji, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Dobór materiałów o odpowiedniej wytrzymałości w zależności od konkretnego zastosowania decyduje o jego funkcjonalności podczas użytkowania.

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4 Icon5