05K72UF

Proszę przestrzegać wskazówek zawartych w kartach charakterystyk i katrach technicznych.

05K72UF
WIKO 05K72UF USZCZELNIENIA RUROWE I HYDRAULICZNE user-friendly, o niskiej wytrzymałości...węcej

WIKO 05K72UF USZCZELNIENIA RUROWE I HYDRAULICZNE user-friendly, o niskiej wytrzymałości chroni efektywnie przed wodą, sprężonym powietrzem, benzyną, LPG oraz produktami chemicznymi i może być stosowany przez użytkowników prywatnych i przemysłowych. WIKO 05K72UF jest produktem tiksotropowym o średniej wytrzymałości mechanicznej. Produkt ten jest szczególnie przydatny do uszczelniania stożkowych/cylindrycznych kształtek rurowych.

Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

  • demontaż połączenia możliwy przy użyciu zwykłych narzędzi
  • przeznaczony również do gwintów drobnozwojnych
  • Maks. średnica gwintu: M 80 (R3)
  • Wytrzymałość dotykowa po: < 15 minutach
  • Zakres temperatur roboczych : -55 °C do +180 °C
Cechy produktu
Rodzaj: Kleje
Podłoża: Metale
Odporność na działanie temperatury: Do 180
Przydatność do użycia: 24 miesięcy
Rodzaj połączenia: Wypełnienie szczeliny
Odporność: Odporność na dzialanie wody, Odporność na dzialanie kwasów, Odporność na dzialanie promieniowania UV, Odporność na dzialanie olejów, Odporność na dzialanie rozpuszczalników
Czas otwarcia: średni (5-15 min.)
Zawartość substancji niebezpiecznych: GREEN LINE, Nie zawiera
Powierzchnia klejenia: Powierzchniowa
Rodzaj użytkownika: Prywatny użytkownik końcowy, Użytkownik profesjonalny/ personel specjalistyczny
Karty katalogowe
Wyświetlony