05K77

Proszę przestrzegać wskazówek zawartych w kartach charakterystyk i katrach technicznych.

05K77
USZCZELKA CZELKA GWINTOWA DO RUR WIKO 05K77 jest produktem o średniej wytrzymałości i...węcej

USZCZELKA CZELKA GWINTOWA DO RUR WIKO 05K77 jest produktem o średniej wytrzymałości i niezawodnie uszczelnia połączenia gwintowe rur stożkowe/cylindryczne do R3", np. instalacje tryskaczowe i gazowe. Szczelnie dokręcone połączenia śrubowe są natychmiastowo dokręcane pod ciśnieniem do 5 bar i utwardzają się nawet przy niższych temperaturach (< 0 °C). Niedopuszczalne w instalacjach gazowych w gospodarstwach domowych zgodnie z DVGW-TRGI.

Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

  • specjalnie przeznaczony do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem typu Withworth
  • max. średnica gwintu: M80
  • wytrzymałość dotykowa po ok. 10 - 20 minutach
  • odporność temperaturowa: -55 °C do +150 °C
Cechy produktu
Rodzaj: Kleje
Podłoża: Metale
Odporność na działanie temperatury: Do 150
Przydatność do użycia: 12 miesięcy
Rodzaj połączenia: Wypełnienie szczeliny
Odporność: Odporność na dzialanie wody, Odporność na dzialanie kwasów, Odporność na dzialanie promieniowania UV, Odporność na dzialanie olejów, Odporność na dzialanie rozpuszczalników
Czas otwarcia: Długi (>15 min.)
Zawartość substancji niebezpiecznych: Nieznaczna ilość
Powierzchnia klejenia: Powierzchniowa
Rodzaj użytkownika: Prywatny użytkownik końcowy, Użytkownik profesjonalny/ personel specjalistyczny
Wyświetlony